Albert Einstein
"We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."
Steven Covey
"Aanvaard wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt aanvaarden."
Proust
"De echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe vergezichten, maar in het kijken met andere ogen."
Steven Covey
"Ieder mens heeft de keuze of zij zich richt op beperkingen of mogelijkheden."
S. Gieling
"Je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent; je krijgt stress omdat je perfect wilt zijn."


Hoe werkt individuele coaching?


Het individu staat bij ons altijd voorop. Ieder mens heeft het recht om zichzelf te verbeteren. Leeftijd doet er niet toe. Wie jij wordt staat namelijk niet geschreven. Elke dag doe je indrukken op die je beïnvloeden en word je een ander mens.
Zoals beeldhouwer Michelangelo al zei: “Het beeld dat ik maak zit al in de steen, het moet alleen nog worden uitgehakt.”  Wij halen samen het overtollige steen weg.
 
Dit doen wij in een aantal stappen:
 

Het intakegesprek

Het intakegesprek bestaat uit drie delen
  • Nadere kennismaking met je coach
  • Het formuleren van de coachvraag
  • Het formuleren van jouw leerdoelstellingen
  • Het vaststellen van het aantal coachsessies inclusief het opstellen van een algemeen plan van aanpak
 
Op basis van het intakegesprek en de persoonlijke klik met de coach beslis je of je het coachingstraject ingaat.
 

Het coachingstraject

De coachsessies nemen anderhalf à twee uur in beslag. Coachsessies bestaan vaak uit een mix van training en coaching.
Bij training ligt het accent op het behandelen van modellen, het aanreiken van theoretische kennis  en het trainen van vaardigheden. Bij coaching ligt het accent meer op reflecteren, uitdiepen van praktische vragen en persoonlijke dilemma’s. Wat is nodig  is om oude patronen los te laten en effectiever gedrag toe te passen.
Naast de coachsessies worden  “huiswerkopdrachten” gegeven bestaande uit tussentijdse opdrachten of oefeningen die je uitvoert.
 

De evaluatie

In het  evaluatiegesprek kijken we terug op je leerproces en de voortgang in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. De evaluatie wordt gerelateerd aan de leerdoelen die tijdens het intakegesprek zijn overeengekomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Lees meer

Ik begrijp het.
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.