Albert Einstein
"We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."
Steven Covey
"Aanvaard wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt aanvaarden."
Proust
"De echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe vergezichten, maar in het kijken met andere ogen."
Steven Covey
"Ieder mens heeft de keuze of zij zich richt op beperkingen of mogelijkheden."
S. Gieling
"Je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent; je krijgt stress omdat je perfect wilt zijn."


Vergoedingmogelijkheden voor een Coachingstraject


Als je wilt weten of er regels hiervoor binnen de onderneming zijn, dan is het aan te raden dit aan je manager of de afdeling P&O of HR te vragen.
Het komt vaak voor dat er budget is voor begeleiding, coaching of training. 
Naast de mogelijkheden binnen je eigen bedrijf zijn er nog andere mogelijkheden om te onderzoeken of er een budget voor coaching of training aanwezig is. Bijvoorbeeld in de CAO of bij een uitkeringsinstantie.
 
Als er mogelijkheden over coaching in de CAO is opgenomen dan is het de moeite waard dit te onderzoeken. Hier kan de afdeling P&O of HR weer behulpzaam zijn, maar ook de vakbond weet vaak wel waar dit staat in de CAO. In de CAO staan dan vaak de voorwaarden of en hoe een traject vergoedt kan worden. Als dat zo is, dan kan dat bijvoorbeeld ingezet worden voor coaching of loopbaanbegeleiding. JoBer Coaching biedt beide vormen van coaching aan. Als dat gewenst is kunnen de coaches van JoBer Coaching een offerte maken voor de afdeling P&O of HR. In overleg met elkaar kunnen we bekijken hoe het beschikbare budget ingezet kan worden voor een coachingstraject.
 
Als u een uitkering heeft, is het aan te raden bij de uitkeringsinstantie na te gaan of er een budget voor coaching aanwezig is. Als dat zo is zullen er voorwaarden aan gesteld worden. Voor integratie en re-integratietrajecten is er ook vaak een budget. Voor informatie hierover kun je dit nagaan bij het UWV of de uitkeringsinstantie. 
 
Voor werkgevers is het altijd aan te raden na te gaan hoe en of de kosten voor een coachingstraject aftrekbaar zijn. Raadpleeg hiervoor altijd de Belastingdienst of neem contact op met een belastingadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Lees meer

Ik begrijp het.
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.